default_mobilelogo
  • bannerschorr1ang.jpg
  • bannerschorr2ang.jpg
  • bannerschorr3ang.jpg
  • bannerschorr4ang.jpg

Słownik pojęć judaistycznych

Wajikra

Wajikra - ויקרא

Trzecia księga Tory (Kapłańska, w terminologii łacińskiej Leviticus). Nazwa pochodzi od pierwszego słowa księgi, oznacza „I zawołał”. Również nazwa 24 parszy w cyklu czytania Tory.

   
Widuj

Widuj – וידוי

Spowiedź; wyznanie grzechów przed Bogiem. W judaizmie wyznanie takie odbywa się bez udziału osób trzecich. W codziennej modlitwie znajduje się wyznanie grzechów, zawierające alfabetyczną liste grzechów, które w Rosz ha-Szana i Jom Kipur recytowane jest na głos jako część modlitwy tachnun. Judaizm zaleca też wyznanie grzechów w obliczu niebezpieczeństwa śmierci.

   

Contact Us

        

Prof. Moses Schorr Foundation

6 Twarda St
00-104 Warsaw
phone: 22 620 34 96
e-mail: schorr@jewish.org.pl