default_mobilelogo
  • bannerschorr1ang.jpg
  • bannerschorr2ang.jpg
  • bannerschorr3ang.jpg
  • bannerschorr4ang.jpg

Słownik pojęć judaistycznych

Urim we-tumim

Urim we-tumim - האורים והתומים

Dwa kamienie wchodzące w skład napierśnika najwyższego kapłana Świątyni. Używane jako losy do objawiania woli Boga. Nazwy pochodzą najprawdopodobniej od wyrazów oznaczających „niewinność” oraz „światła”.  Wspominane są w przy okazji opisu szat kapłańskich w Księdze Rodzaju 28:13-30. Posługiwano się nimi najprawdopodobniej do czasu zburzenia Pierwszej Świątyni (w Księdze Nehemiasza 7:65 wspomniane jest ich zaginięcie).

   
Uszpizin

Uszpizin – אושפיזין

Goście, wyraz w języku aramejskim. Według tradycji odwiedzają sukę w święto Sukot. Są nimi: Abraham, Icchak, Jakub, Józef, Mojżesz, Aaron i Dawid. Każdego wieczoru jeden z nich jest gościem. Czasami zdobi się sukę tablicami z imionami szanownych gości. Zawieszając codziennie tablicę z imieniem osoby oczekiwanej. Poza uszpizin zaprasza się biednych, aby mogli dopełnić przykazania siedzenia w suce i oferuje im się świąteczny posiłek.

   

Contact Us

        

Prof. Moses Schorr Foundation

6 Twarda St
00-104 Warsaw
phone: 22 620 34 96
e-mail: schorr@jewish.org.pl