default_mobilelogo

Spis treści

„Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp żąć zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni. I będziesz obchodził Święto Tygodni ku czci Pana, Boga twego, z ofiarą według wspaniałomyślności twej ręki, złożoną stosownie do tego, jak ci pobłogosławi Pan, Bóg twój. Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie. Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw.”
(Powtórzonego Prawa 16.9-12)

Święto to jest poniekąd częścią święta Pesach. Jest dniem nadania Tory na górze Synaj, czasem pierwszych żniw i pierwszych owoców. Nazywane jest: Szawuot (Święto Tygodni), Zman Matan Toratejnu (Czas Nadania Nam Tory), Chag Hakaciir (Święto Żniw), Chag HaBikurim (Święto Pierwszych Owoców).

Przypada w siedem tygodni po święcie Pesach. Dni pomiędzy Pesach a Szawuot nazywane są dniami liczenia omeru, kiedy to w czasach Świątyni co dzień ofiarowywano garść zboża (omer). Rozpoczyna się w wieczór 5 dnia miesiąca Siwan i trwa jeden dzień (w diasporze dwa). Jest pełnym świętem, tzn. obowiązują prawa jak w czasie trwania Szabatu, z wyjątkiem zakazów związanych z przenoszeniem przedmiotów i ognia, oraz gotowaniem.

Nakaz obchodzenia Szawuot nadany jest w Torze w Księdze Kapłańskiej 23.16 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa 16.10.

Jest jednym z trzech świąt pielgrzymich, czyli świąt, w czasie których obowiązkiem było udanie się na pielgrzymkę do Jerozolimy i złożenie nakazanych ofiar. Ludzie przynosili specjalnie na to święto przepisane ofiary (Księga Liczb 28.26), dwa bochenki chleba oraz pierwsze plony jako dar całego narodu.

Obchody święta
Oprócz nakazu składania ofiar w Świątyni na Szawuot nie są nadane żadne konkretne prawa.
Ponieważ Szawuot jest dniem nadania Tory, w nocy tego święta odbywa się tzw. Tikun Szawuot, czyli całonocne studiowanie Tory. Jest zwyczajem studiować specjalnie przygotowaną kompilację tekstów przygotowanych przez znanego Kabalistę Arizala (Rabiego Izaaka Luria), bądź też dowolne inne teksty religijne.

Różne zwyczaje i poszczególne prawa- dekorowanie synagog gałęziami drzew i innymi zielonymi roślinami
Księga Wyjścia przynosi zdanie „Owce i bydło także nie może paść się na górze” (34.3) co świadczy o tym, że Żydzi w czasie otrzymania Tory byli razem ze swoimi stadami. Szawuot jest także dniem sądu nad owocami drzew. Zielone rośliny symbolizują też ocalenie Mojżesza, który przez trzy miesiące ukrywany był w sitowiu i właśnie w szóstego dnia miesiąca Siwan, czyli w dzień nadania Tory, został znaleziony przez córkę faraona.

- odczytywanie w synagodze dziesięciu przykazań

- mleczne potrawy

Tak jak w czasie święta Pesach jajko i pieczona kość nawiązywały do dwóch rodzajów ofiar składanych w czasie Pesach, tak mleczne i mięsne potrawy na Szawuot nawiązują do dwóch bochenków chleba przynoszonych w tym czasie do Świątyni. Tora jest często porównywana do mleka. Naród Izraela do czasu, kiedy nie otrzymał Tory, nie znał szczegółów dotyczących koszerowania mięsa. Aby nie popełniać grzechu, powstrzymywał się od spożywania mięsa, jedząc tylko mleczne potrawy. We fragmencie z Tory czytanym na Szawuot pierwsze litery hebrajskich słów: „nowe (ofiary) dla Haszem w (święto) Szawuot”, tworzą słowo ChaLaW co oznacza mleko. Podobnie gematria (wartość liczbowa) słowa ChaLaW wynosi 40, co nawiązuje do czterdziestu dni spędzonych przez Mojżesza na Synaju przed otrzymaniem Tory.

- czytanie Księgi Rut

Rut, która była Moabitką, została Żydówką, przyjmując na siebie prawa Tory, podobnie jak Naród Izraela pod górą Synaj. Tradycja podaje, że król Dawid, który był potomkiem Rut, urodził się i zmarł w Szawuot. Gematria imienia Rut wynosi 606, dodając do tego 7 praw Noego, które obowiązują nieżydów, otrzymujemy liczbę 613, która jest liczbą wszystkich praw znajdujących się w Torze i symbolizuje Torę jako Prawo.

Fragment Tory czytany na Szawuot:
- Księga Wyjścia 19.1 – 20.23, Księga Liczb 28.26-31
Fragment z Proroków czytany na Szawuot:
- Ezechiel 1.1-28, 3.12,
Księga Rut

Kontakt

        

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel.: 22 620 34 96
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
KRS: 0000184858
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP
w ramach projektu PITax.pl dla OPP