default_mobilelogo

Zeszyt ćwiczeń „Litery, litery” (Otiot, Otiot) jest pierwszym z wydanej przez nas serii pomocy dydaktycznych do samodzielnej nauki współczesnego języka hebrajskiego. Wiemy, że pierwsze spotkanie z obcym językiem zawsze wywołuje pewien stres. W przypadku języka hebrajskiego, gdzie dodatkową trudność sprawia inny alfabet, istotny jest pierwszy etap nauki. Doświadczenia zdobyte na tym etapie zawsze procentują później - dlatego ważne jest, by nauka sprawiała przyjemność. Stąd pierwszy zeszyt w przystępny sposób, zarówno graficznie jak i językowo, wprowadza stopniowo w tajniki hebrajskiego alfabetu.

Tym razem chcemy wprowadzić Was w świat podstaw gramatyki tego pięknego języka. Poznamy zatem podział na części mowy, nauczymy się budować zdania, zadawać pytania i liczyć. Dodatkowo również nauczycie się wielu nowych słów. Wszystko to zostało przedstawione w przejrzysty i przyjazny sposób, tak by ułatwić naukę. Książka umożliwia samodzielną naukę, ale najlepiej wykorzystywać ją w klasie, gdzie z pomocą nauczyciela materiał w niej zawarty może być dowolnie modyfikowany i rozszerzany. Na końcu znajduje się test. Nie jest to typowy sprawdzian, choć oczywiście może być w ten sposób wykorzystany.

To kolejna publikacja podręcznikowa do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Wprowadzamy w niej przede wszystkim elementy gramatyki związane z czasownikiem w czasie teraźniejszym i jego bezokolicznik. Wykorzystując sytuacje dnia codziennego (w restauracji, na bazarze czy w przychodni lekarskiej) wprowadzamy wiele nowych słów i wyrażeń umożliwiających przeprowadzenie prostych rozmów na wiele tematów (szczególnie przydatnych w podróży). 

Czwarty podręcznik z serii do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Publikacja zawiera 15 jednostek lekcyjnych, zestaw ćwiczeń zabawowych, test sprawdzający z odpowiedziami i słownik. Poznajemy czas przeszły czasowników dwóch koniugacji, w tym czasownika być, a także konstrukcji zastępującej czasownik mieć. Wprowadzone zostaje zagadnienie bardzo charakterystyczne dla języka hebrajskiego – użycie partykuł i przyimków w połączeniu z zaimkami osobowymi (swoista “odmiana” partykuł i zaimków przez osoby).

Zbiór tekstów napisanych przez naszego znajomego z Izraela - Dawida Fajera, który pracował dla nas kilka lat temu. Teksty napisane są w języku używanym w Izraelu na co dzień. Znajdują się wśród nich zarówno dialogi, jak i opowiadania. Książka zawiera także słownik hebrajsko-polski. Tym razem nie ma żadnych ćwiczeń.

Głównym tematem opowiadania jest znajomość bohatera z dziewczyną z Polski i ich podróż po Izraelu. 

Oddajemy w Wasze ręce kolejną publikację w serii „Otijot, otijot” (hebr. „Litery, litery”), zainicjowaną i przygotowaną przez Fundację im. prof. Mojżesza Schorra w Warszawie. Dotychczas w serii tej znalazły się pozycje przeznaczone do nauki języka hebrajskiego dla dorosłych; początkujących i zaawansowanych. Tym razem, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodszego pokolenia, stworzyliśmy książkę do kolorowania, w której użytkownik może połączyć swe artystyczne zamiłowania i talent z nauką liter i słów hebrajskich. Wszelkie formy wyrazu plastycznego pomagają wizualizować myśli i pojęcia, gdy nadajemy im formę, kształt.

„Res Sacra Miser – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności”. W dziejach Warszawy Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ma nieocenione zasługi. Pomimo trudności natury politycznej i gospodarczej Towarzystwo prowadziło nieprzerwanie działalność od 1814 do 1950 roku, dostosowując formy swojej aktywności dobroczynnej do zmieniających się potrzeb. Nie tylko jako pierwsza organizacja świecka podjęło opiekę nad wykluczonymi społecznie w stolicy a także żywo i szybko reagowało na istotne zmiany cywilizacyjno-modernizacyjne, jakie zachodziły na terenie Warszawy i które wymagały podjęcia nowych wyzwań w trosce o biednych. 

Przedwojenni Żydzi Polscy i tężyzna fizyczna? To jakoś nie pasuje do siebie. Nie mieści się ani w stereotypowych wizjach Narodu Wybranego ani w wyobrażeniach sportu epoki II RP. Wybiórcza pamięć kulturowa nie przekazała nam takich obrazów. A z resztą, nawet gdyby przekazała, czy po Zagładzie w ogóle wypada zajmować się takimi „błahymi” tematami? Nasz album powstał właśnie po to, by przekonać wątpiących, że udział mniejszości żydowskiej w kulturze fizycznej i życiu sportowym lat międzywojennych był nieprzypadkowy.

Szukajmy nowych dróg z bezustannie tryskającej krynicy życia naszego, dajmy się pobudzać podnietom ducha czasu, którym żyjemy i działamy… - prof. Mojżesz Schorr, 1928
Żydzi polscy - wyrazista i stale obecna, przynajmniej od XIII wieku, społeczność kultywująca odrębność wyznaniową, kulturową i językową – już w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów zrosła się z państwowością polską do tego stopnia, że dziś trudno jest wyobrazić sobie bez jej wkładu jakąkolwiek dziedzinę jej kultury, sztuki, czy nauki.

Książka stanowi wprowadzenie w niezwykle zróżnicowany świat filozofii żydowskiej XX wieku. W ujęciu Adama Lipszyca, za „filozofię żydowską” nie należy uważać ani refleksji uprawianej przez ludzi pochodzenia żydowskiego, ani idei, jakie zrodziły się w wąsko pojętych ramach judaizmu. Autor proponuje zaliczyć do filozofii żydowskiej wszystkie te koncepcje, które mniej lub bardziej otwarcie operują podstawowymi kategoriami teologii żydowskiej.

Kontakt

        

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6
00-105 Warszawa
tel.: 22 620 34 96
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
KRS: 0000184858
Nr konta bankowego: 04124010241111001005772107

Przekaż 1% naszej organizacji

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP
w ramach projektu PITax.pl dla OPP