default_mobilelogo
  • bannerschorr1ang.jpg
  • bannerschorr2ang.jpg
  • bannerschorr3ang.jpg
  • bannerschorr4ang.jpg

Słownik pojęć judaistycznych

Ohel

Ohel - אוהל

Kaplica nagrobna. Niewielkich rozmiarów budynek, prosty w formie, konstruowany nad grobami celem uczczenia pamieci pochowanej tam osoby, często cadyka. Wewnątrz mogą znajdować się macewy – kamienie nagrobne. Termin pochodzi od słowa oznaczającego namiot.

   
Olam ha-ba

Olam ha-ba – עולם הבא

„Przyszły świat”; życie które czeka po skończeniu świata – “olam ha-ze”. Jeden z konceptów żydowskiej eschatologii, dotyczący tego, co czeka ludzi po śmierci. Judaizm zakłada zmartwychwstanie ciała, często interpretując to dosłownie. Stąd wiele zakazów i nakazów dotyczących naruszania spokoju zmarłych.

   
Olam ha-ze

Olam ha-ze – עולם הזה

„Ten świat”; życie doczesne. Jeden z ważnych konceptów teologii judaizmu. Świat, w którym żyjemy, świat niedoskonały, zawierający się pomiędzy czasem upadku pierwszego człowieka a przyjściem mesjasza, kiedy zostanie zastępiony przez „olam ha-ba” – świat przyszły.

   

Contact Us

        

Prof. Moses Schorr Foundation

6 Twarda St
00-104 Warsaw
phone: 22 620 34 96
e-mail: schorr@jewish.org.pl