default_mobilelogo
  • bannerschorr1ang.jpg
  • bannerschorr2ang.jpg
  • bannerschorr3ang.jpg
  • bannerschorr4ang.jpg

 

Symbolem Państwa Izrael jest siedmioramienny świecznik – menora, umieszczona na tarczy pomiędzy dwiema gałązkami oliwnymi i napisem „Izrael” poniżej. Symbolika opiera się na wersecie z Księgi proroka Zahariasza (rozdział 4:2,3): "...widzę świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest siedem lamp, a lampy mają po siedem knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, drugie z jej lewej strony." Nawiązuje też do symboliki Świątyni Jerozolimskiej, której wnętrze oświetlone było światłem złotej menory.

 

 

 

Contact Us

        

Prof. Moses Schorr Foundation

6 Twarda St
00-104 Warsaw
phone: 22 620 34 96
e-mail: schorr@jewish.org.pl