default_mobilelogo
  • bannerschorr1ang.jpg
  • bannerschorr2ang.jpg
  • bannerschorr3ang.jpg
  • bannerschorr4ang.jpg

Zeszyt ćwiczeń „Litery, litery” (Otiot, Otiot) jest pierwszym z wydanej przez nas serii pomocy dydaktycznych do samodzielnej nauki współczesnego języka hebrajskiego. Wiemy, że pierwsze spotkanie z obcym językiem zawsze wywołuje pewien stres. W przypadku języka hebrajskiego, gdzie dodatkową trudność sprawia inny alfabet, istotny jest pierwszy etap nauki. Doświadczenia zdobyte na tym etapie zawsze procentują później - dlatego ważne jest, by nauka sprawiała przyjemność. Stąd pierwszy zeszyt w przystępny sposób, zarówno graficznie jak i językowo, wprowadza stopniowo w tajniki hebrajskiego alfabetu.

Tym razem chcemy wprowadzić Was w świat podstaw gramatyki tego pięknego języka. Poznamy zatem podział na części mowy, nauczymy się budować zdania, zadawać pytania i liczyć. Dodatkowo również nauczycie się wielu nowych słów. Wszystko to zostało przedstawione w przejrzysty i przyjazny sposób, tak by ułatwić naukę. Książka umożliwia samodzielną naukę, ale najlepiej wykorzystywać ją w klasie, gdzie z pomocą nauczyciela materiał w niej zawarty może być dowolnie modyfikowany i rozszerzany. Na końcu znajduje się test. Nie jest to typowy sprawdzian, choć oczywiście może być w ten sposób wykorzystany.

To kolejna publikacja podręcznikowa do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Wprowadzamy w niej przede wszystkim elementy gramatyki związane z czasownikiem w czasie teraźniejszym i jego bezokolicznik. Wykorzystując sytuacje dnia codziennego (w restauracji, na bazarze czy w przychodni lekarskiej) wprowadzamy wiele nowych słów i wyrażeń umożliwiających przeprowadzenie prostych rozmów na wiele tematów (szczególnie przydatnych w podróży). 

Czwarty podręcznik z serii do nauki współczesnego języka hebrajskiego. Publikacja zawiera 15 jednostek lekcyjnych, zestaw ćwiczeń zabawowych, test sprawdzający z odpowiedziami i słownik. Poznajemy czas przeszły czasowników dwóch koniugacji, w tym czasownika być, a także konstrukcji zastępującej czasownik mieć. Wprowadzone zostaje zagadnienie bardzo charakterystyczne dla języka hebrajskiego – użycie partykuł i przyimków w połączeniu z zaimkami osobowymi (swoista “odmiana” partykuł i zaimków przez osoby).

Zbiór tekstów napisanych przez naszego znajomego z Izraela - Dawida Fajera, który pracował dla nas kilka lat temu. Teksty napisane są w języku używanym w Izraelu na co dzień. Znajdują się wśród nich zarówno dialogi, jak i opowiadania. Książka zawiera także słownik hebrajsko-polski. Tym razem nie ma żadnych ćwiczeń.

Głównym tematem opowiadania jest znajomość bohatera z dziewczyną z Polski i ich podróż po Izraelu. 

Oddajemy w Wasze ręce kolejną publikację w serii „Otijot, otijot” (hebr. „Litery, litery”), zainicjowaną i przygotowaną przez Fundację im. prof. Mojżesza Schorra w Warszawie. Dotychczas w serii tej znalazły się pozycje przeznaczone do nauki języka hebrajskiego dla dorosłych; początkujących i zaawansowanych. Tym razem, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodszego pokolenia, stworzyliśmy książkę do kolorowania, w której użytkownik może połączyć swe artystyczne zamiłowania i talent z nauką liter i słów hebrajskich. Wszelkie formy wyrazu plastycznego pomagają wizualizować myśli i pojęcia, gdy nadajemy im formę, kształt.

„Res Sacra Miser – dzieje Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności”. W dziejach Warszawy Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ma nieocenione zasługi. Pomimo trudności natury politycznej i gospodarczej Towarzystwo prowadziło nieprzerwanie działalność od 1814 do 1950 roku, dostosowując formy swojej aktywności dobroczynnej do zmieniających się potrzeb. Nie tylko jako pierwsza organizacja świecka podjęło opiekę nad wykluczonymi społecznie w stolicy a także żywo i szybko reagowało na istotne zmiany cywilizacyjno-modernizacyjne, jakie zachodziły na terenie Warszawy i które wymagały podjęcia nowych wyzwań w trosce o biednych. 

Przedwojenni Żydzi Polscy i tężyzna fizyczna? To jakoś nie pasuje do siebie. Nie mieści się ani w stereotypowych wizjach Narodu Wybranego ani w wyobrażeniach sportu epoki II RP. Wybiórcza pamięć kulturowa nie przekazała nam takich obrazów. A z resztą, nawet gdyby przekazała, czy po Zagładzie w ogóle wypada zajmować się takimi „błahymi” tematami? Nasz album powstał właśnie po to, by przekonać wątpiących, że udział mniejszości żydowskiej w kulturze fizycznej i życiu sportowym lat międzywojennych był nieprzypadkowy.

Szukajmy nowych dróg z bezustannie tryskającej krynicy życia naszego, dajmy się pobudzać podnietom ducha czasu, którym żyjemy i działamy… - prof. Mojżesz Schorr, 1928
Żydzi polscy - wyrazista i stale obecna, przynajmniej od XIII wieku, społeczność kultywująca odrębność wyznaniową, kulturową i językową – już w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów zrosła się z państwowością polską do tego stopnia, że dziś trudno jest wyobrazić sobie bez jej wkładu jakąkolwiek dziedzinę jej kultury, sztuki, czy nauki.

Książka stanowi wprowadzenie w niezwykle zróżnicowany świat filozofii żydowskiej XX wieku. W ujęciu Adama Lipszyca, za „filozofię żydowską” nie należy uważać ani refleksji uprawianej przez ludzi pochodzenia żydowskiego, ani idei, jakie zrodziły się w wąsko pojętych ramach judaizmu. Autor proponuje zaliczyć do filozofii żydowskiej wszystkie te koncepcje, które mniej lub bardziej otwarcie operują podstawowymi kategoriami teologii żydowskiej.

Contact Us

        

Prof. Moses Schorr Foundation

6 Twarda St
00-104 Warsaw
phone: 22 620 34 96
e-mail: schorr@jewish.org.pl